OGÓLNOKSZTAŁCĄCE LICEUM LOTNICZEim. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Matura

MATURA 2020

Drodzy Rodzice tegorocznych Maturzystów!
Informujemy Państwa, że wszystkie informacje o egzaminie maturalnym w roku 2020
(wraz z aktualizacjami) można znaleźć na stronie
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie pod adresem internetowym:

http://www.oke.krakow.pl
 
oraz na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

https://cke.gov.pl

 

Najważniejsze informacje dla Rodziców:
 

 • „Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020” to dokument w formacie PDF, w którym opisano wszystkie procedury dotyczące egzaminów maturalnych w 2020 r. Poniżej odwołujemy się do niego pod nazwą „Informacja o sposobie organizacji (…)”. Dokument dostępny jest pod linkiem (proszę kliknąć):

  INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI (...)

 • Przedmioty, które są zdawane jako obowiązkowe i dodatkowe, wymieniono w „Informacjach o sposobie organizacji (…)” w sekcji 2.1. (str. 9).
 • Harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego znajduje się w komunikacie dyrektora CKE oharmonogramie, dostępnym pod linkiem (proszę kliknąć):

  AKTUALIZACJA KOMUNIKATU O HARMONOGRAMIE EGZAMINÓW MATURALNYCH  

 • Warunki przystąpienia do egzaminu maturalnego w innych niż główny terminach wyszczególnione są w„Informacjach o sposobie organizacji (…)”: termin dodatkowy – sekcja 3.7. (str. 23) lub poprawkowy – sekcja 3.8. (str. 23).
 • Rodzaj dokumentów, miejsca i terminów składania tych dokumentów, przede wszystkim deklaracji idokumentów uprawniających do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających opisane są w „Informacjach o sposobie organizacji (…)” w odpowiednich sekcjach (według spisu treści).
 • Opłaty za egzamin maturalny – informacje zawarte są w „Informacjach o sposobie organizacji (…)” wsekcji 20 (str. 99).
 • Przyczyny unieważniania egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej lub pisemnej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego oraz przez dyrektora OKE lub dyrektora CKE, opisane są w„Informacjach o sposobie organizacji (…)”: pkt 12.4.1. (str. 66) oraz pkt 15.1.3. (str. 75).
 • Możliwości wglądu do pracy egzaminacyjnej omówiono w „Informacjach o sposobie organizacji (…)” – pkt 15.5. (str. 80). 
 • Odpowiednie formularze dotyczące załatwiania wszelkich spraw związanych z egzaminami maturalnymi można znaleźć na stronie internetowej CKE i OKE w Krakowie – np. pliki edytowalne w wersji WORD/docx można pobrać stąd (proszę kliknąć) – dział „Organizacja”:

  ZAŁĄCZNIKI do pobrania - FORMULARZE DO MATURY 2020

 

Wszystkie najważniejsze informacje w skróconej wersji 

zawarliśmy w prezentacji:

 

 

30 września 2019 r.

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Ogólnokształcące Liceum Lotnicze
2 Pułku Kraków 5
08-521 Dęblin
tel. 261519701
fax. 261519702
oll@onet.pl

  
 • BIP