OGÓLNOKSZTAŁCĄCE LICEUM LOTNICZEim. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Matura

MATURA 2021

 

WAŻNA INFORMACJA 

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi dla maturzystów
zdających w 2021 r. egzamin maturalny w OLL, dotyczącymi zachowania się
w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego.

[Aby przejść do dokumentu, proszę kliknąć:]

WYTYCZNE GIS

 


Drodzy Rodzice tegorocznych Maturzystów!

Informujemy Państwa, że wszystkie informacje
o egzaminie maturalnym w roku 2021

(wraz z aktualizacjami) można znaleźć na stronie
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie pod adresem internetowym:

http://www.oke.krakow.pl
 
oraz na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

https://cke.gov.pl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AKTUALIZACJA – ZMIANY W EGZAMINIE w 2021 r.
z dnia 16 grudnia 2020 r.

Link do informacji na stronie Kuratorium Oświaty w Lublinie.

 Link do informacji na stronie OKE w Krakowie.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 
Najważniejsze informacje dla Rodziców (wrzesień 2020):
 

• „Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021” to dokument w formacie PDF, w którym opisano wszystkie procedury dotyczące egzaminów maturalnych w 2021 r. Poniżej odwołujemy się do niego pod nazwą „Informacja o sposobie organizacji (…)”. Dokument dostępny jest pod linkiem (proszę kliknąć):

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI (...)

• Przedmioty, które są zdawane jako obowiązkowe i dodatkowe, wymieniono w „Informacjach o sposobie organizacji (…)” w sekcji 2.1. (str. 11).

• Harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego znajduje się w komunikacie dyrektora CKE o harmonogramie, dostępnym pod linkiem (proszę kliknąć) – strony 4-7:
KOMUNIKAT O HARMONOGRAMIE EGZAMINÓW MATURALNYCH
 
• Warunki przystąpienia do egzaminu maturalnego w innych niż główny terminach wyszczególnione są w „Informacjach o sposobie organizacji (…)”: termin dodatkowy – sekcja 3.7. (str. 23) lub poprawkowy – sekcja 3.8. (str. 24).

• Rodzaj dokumentów, miejsca i terminów składania tych dokumentów, przede wszystkim deklaracji i dokumentów uprawniających do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających opisane są w „Informacjach o sposobie organizacji (…)” w odpowiednich sekcjach (według spisu treści).

• Terminy obowiązujące uczniów klas maturalnych dostępne są pod linkiem (proszę kliknąć):
TERMINY DLA UCZNIÓW KLAS MATURALNYCH

Terminy dla absolwentów, którzy zamierzają w roku szkolnym 2020/2021 przystąpić do egzaminu maturalnego:
TERMINY DLA ABSOLWENTÓW ZDAJĄCYCH MATURĘ

• Opłaty za egzamin maturalny – informacje zawarte są w „Informacjach o sposobie organizacji (…)” w sekcji 20 (str. 115).

• Przyczyny unieważniania egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej lub pisemnej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego oraz przez dyrektora OKE lub dyrektora CKE, opisane są w „Informacjach o sposobie organizacji (…)”: pkt 12.4.1. (str. 76) oraz pkt 15.1.3. (str. 87).

• Możliwości wglądu do pracy egzaminacyjnej omówiono w „Informacjach o sposobie organizacji (…)” – pkt 15.5. (str. 93).

• Odpowiednie formularze dotyczące załatwiania wszelkich spraw związanych z egzaminami maturalnymi można znaleźć na stronie internetowej CKE i OKE w Krakowie – np. pliki edytowalne w wersji WORD/docx można pobrać stąd (proszę kliknąć) – dział „Organizacja”:
ZAŁĄCZNIKI do pobrania - FORMULARZE DO MATURY

 

Wszystkie najważniejsze informacje w skróconej wersji 

zawarliśmy w prezentacji:

 

 

25 września 2020 r.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Ogólnokształcące Liceum Lotnicze
2 Pułku Kraków 5
08-521 Dęblin
tel. 261519701
fax. 261519702
oll@onet.pl

    
  • BIP