OGÓLNOKSZTAŁCĄCE LICEUM LOTNICZEim. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Dokumenty
Wzory dokumentów do pobrania dla kandydatów
do Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie 
na rok szkolny 2020/2021

  
Wypełnione druki, życiorys kandydata i kserokopię świadectwa ukończenia 
VII klasy szkoły podstawowej (potwierdzoną za zgodność z oryginałem)
można przesyłać na adres:

Ogólnokształcące Liceum Lotnicze
ul. 2 Pułku „Kraków” 5
08-521 DĘBLIN

  


 

 

 

 

  

 

  

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Ogólnokształcące Liceum Lotnicze
2 Pułku Kraków 5
08-521 Dęblin
tel. 261519701
fax. 261519702
oll@onet.pl

    
  • BIP