OGÓLNOKSZTAŁCĄCE LICEUM LOTNICZEim. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Dokumenty

REKRUTACJA 2021/2022

 Wzory dokumentów do pobrania dla kandydatów
do Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie
na rok szkolny 2021/2022.

Wypełnione druki, życiorys kandydata i kserokopię świadectwa ukończenia VII klasy szkoły podstawowej 
(potwierdzoną za zgodność z oryginałem) można przesyłać na adres:

Ogólnokształcące Liceum Lotnicze
ul. 2 Pułku „Kraków” 5
08-521 DĘBLIN.

Przyjęcie dokumentów można następnie potwierdzić telefonicznie dzwoniąc pod numer: 261 519 309.
Ze względów bezpieczeństwa nie zalecamy osobistego przywożenia dokumentów. 

Prosimy o zapoznanie się ze Szczegółowymi zasadami rekrutacji
obowiązującymi w roku szkolnym 2021/2022,
które są zamieszczone w zakładce: ZASADY REKRUTACJI
.

   

 

 

  

 

  

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Ogólnokształcące Liceum Lotnicze
2 Pułku Kraków 5
08-521 Dęblin
tel. 261519701
fax. 261519702
oll@onet.pl

    
  • BIP