OGÓLNOKSZTAŁCĄCE LICEUM LOTNICZEim. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
24 czerwca 2021
Ślubowanie uczniów klasy pierwszej i zakończenie roku szkolnego

 

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 w Liceum Lotniczym miało wyjątkowy przebieg. Połączone było ze ślubowaniem na sztandar uczniów klasy pierwszej. Pierwotny termin uroczystości był niemożliwy do zrealizowania z powodu obowiązujących jesienią 2020 roku obostrzeń związanych z przyrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzeniem zdalnej edukacji w polskich szkołach.

Uroczystości zainaugurowała Msza św. celebrowana w intencji uczniów i pracowników szkoły przez katechetę OLL wikariusza wojskowej parafii w Dęblinie, ks. ppor. Marka Pruszkowskiwgo. Następnie w Klubie Uczelnianym Lotniczej Akademii Wojskowej miała miejsce ceremonia ślubowania.

Dyrektor szkoły pan ppłk. Andrzej Jaworski powitał wszystkich zgromadzonych gości – przedstawicieli władz wojskowych, oświatowych, lokalnych, przełożonych, współpracowników, przyjaciół szkoły i jej absolwentów. Na sali obecni byli m.in. dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wojskowego MON pan Jakub Mykowski, Lubelski Kurator Oświaty pani Teresa Misiuk, Dowódca Centrum Operacji Powietrznych pan gen. dyw. pil. Ireneusz Starzyński oraz rektor Lotniczej Akademii Wojskowej pan gen. bryg. pil. Krzysztof Cur. Dyrektor z dumą podkreślił, że obydwaj panowie generałowie są absolwentami naszego „lotnika”. Podobnie jak obecny wśród gości dowódca 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego pan płk pil. Artur Borkowski.

Słowa przysięgi uczniowie powtarzali za dyrektorem szkoły panem ppłk. Andrzejem Jaworskim. Ceremonię ślubowania prowadził zastępca ds. wychowawczych ppłk Wiesław Chwaściński. Po złożeniu przyrzeczenia pierwszoklasiści porywająco zaśpiewali Marsz Lotników oraz Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego przy akompaniamencie Orkiestry Wojskowej w Dęblinie, pod batutą kapelmistrza kpt. Andrzeja Greszty.

„Ceremonia złożenia przyrzeczenia na sztandar szkoły to symboliczne potwierdzenie dokonanych przez młodych ludzi życiowych wyborów. – Zwrócił się do pierwszoklasistów dyrektor szkoły pan ppłk. Andrzej Jaworski – Wyboru wartości, w jakich wychowuje nasza szkoła od blisko 50 lat: patriotyzmu, honoru, szacunku dla tradycji, dla narodowego dziedzictwa. Życzę Wam z okazji ślubowania, żebyście wszyscy spełnili swoje piękne marzenia o lataniu, o studiach w Lotniczej Akademii Wojskowej, żebyście te piękne marzenia przekuli w czyn”.

Tegoroczne ślubowanie połączone było z zakończeniem roku szkolnego, dlatego też dyrektor szkoły wyróżnił nagrodami książkowymi i dyplomami uznania uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce oraz angażowali się w przedsięwzięcia promujące szkołę, które odbywały się pomimo trwania pandemii i realizowania nauczania zdalnego.

W sposób ciepły z życzeniami wszelkiej pomyślności do nowo promowanych i wszystkich rozpoczynających wakacje, zwrócili się: Kurator pani Teresa Misiuk oraz rektor LAW pan gen. Krzysztof Cur.

Dyrektor życzył wszystkim uczniom udanych i bezpiecznych wakacji oraz niezapomnianych wrażeń podczas szkoleń lotniczych. Dla uczniów OLL wakacje to nie tylko czas odpoczynku, ale i czas zdobywania pierwszych doświadczeń na lotniskach – praktyczne szkolenia spadochronowe i szybowcowe.

W imieniu uczniów podziękowania oraz życzenia przekazał przewodniczący samorządu uczniowskiego uczeń drugiej klasy Paweł Cholewa.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wydarzeń
(aby przejść do fotografii - proszę kliknąć w poszczególne obrazki):

Zakończenie roku szkolnego – rozdanie świadectw:

Uroczyste Ślubowanie uczniów klasy pierwszej:

 Tekst i fotografie - Agnieszka Przedpełska

 

 

generuj pdf
go-up
Kontakt

Ogólnokształcące Liceum Lotnicze
2 Pułku Kraków 5
08-521 Dęblin
tel. 261519701
fax. 261519702
oll@onet.pl

    
  • BIP