OGÓLNOKSZTAŁCĄCE LICEUM LOTNICZEim. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
19 czerwca 2020
Matematyczne osiągnięcia uczniów „lotnika”

KANGUR MATEMATYCZNY

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach, Międzynarodowy Konkurs  Kangur Matematyczny 2020 został przeprowadzony drogą internetową za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl w dniach 28.05 - 29.05. Do konkursu przystąpiło 20 uczniów z klasy pierwszej i drugiej naszego liceum. Wyróżnienie otrzymał uczeń oddziału 1 c – Michał Fudała. Michałowi gratulujemy!

Nauczycielki matematyki dziękują wszystkim uczniom za udział
w konkursie i życzą sukcesów w kolejnych edycjach.

 

MATEMATYKA BEZ GRANIC

Uczniowie z klasy pierwszej wzięli udział w XXXI Międzynarodowym Konkursie „Matematyka bez granic”. Tematyka zadań konkursowych obejmuje różne działy matematyki i uwzględnia jej korelację z innymi przedmiotami nauczania szkolnego. Ideą Konkursu jest „otwarcie mentalnych granic” pomiędzy: krajami Unii Europejskiej oraz krajami z innych regionów świata, szkołami danego regionu, a także matematyką i językami obcymi.

Do konkursu przystępują wszyscy uczniowie danego oddziału, wspólnie rozwiązują problemy  i zadania, dbając jednocześnie o formę przedstawienia rozwiązania. Co ciekawe, jedno zadanie jest zawsze sformułowane w języku obcym i uczniowie muszą je rozwiązać też w tym języku. Wyniki poszczególnych oddziałów kształtują się następująco:

  • oddział 1d – 7 miejsce w regionie (19 miejsce w kraju)
  • oddział 1 b – 8 miejsce w regionie (20 miejsce w kraju)
  • oddział 1 a – 10 miejsce w regionie (25 w kraju)
  • oddział 1 c – 11 miejsce w regionie (26 w kraju)

 

Uczniów do konkursu przygotowywały panie Beata Jędrys i Anna Tywanek – Ostrowska.

inf. Beata Jędrys, A. Przedpełska

generuj pdf
go-up
Kontakt

Ogólnokształczące Liceum Lotnicze
2 Pułku Kraków 5
08-521 Dęblin
tel. 261519701
fax. 261519702
oll@onet.pl

    
  • BIP