OGÓLNOKSZTAŁCĄCE LICEUM LOTNICZEim. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
25 sierpnia 2020
Informacja dla Uczniów i ich Rodziców o rozpoczęciu nowego roku szkolnego 2020/21

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

1 września 2020 r. rozpoczynamy nowy rok szkolny w warunkach zaostrzonych rygorów sanitarno-epidemiologicznych, mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 podczas nauki w szkole i pobytu w internacie. W związku z tym uczniowie klas II i III przyjeżdżają do internatu OLL w dn. 31 sierpnia (poniedziałek) – internat będzie przyjmował wychowanków od godz. 14.00.

Informujemy, że ze względu na panujące zagrożenie epidemiologiczne w kraju, w trosce o zdrowie Uczniów, ich Rodziców i Kadry Nauczycielskiej, szkoła nie przewiduje weekendowych wyjazdów młodzieży do domów do końca września. Uczniowie będą mieli zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie przez wszystkie dni wolne od nauki szkolnej i pozostaną w internacie. W związku z tym prosimy wszystkich Rodziców i Uczniów o przygotowanie i przywiezienie rzeczy osobistych potrzebnych do przynajmniej miesięcznego (a jeśli to możliwe, nawet dłuższego) pobytu w szkole.

Koniecznym jest, aby każdy Uczeń przywiózł ze sobą przynajmniej 6 własnych maseczek wielorazowych (potrzebnych na zmianę i wypranie).

Należy także zapoznać się z załączonymi zasadami przebywania Uczniów w szkole i internacie.

Zobowiązujemy Rodziców Uczniów niepełnoletnich do wydrukowania, zapoznania się z treścią i podpisania zamieszczonego poniżej OŚWIADCZENIA RODZICA, które Uczeń musi przywieźć ze sobą – jeżeli spełnia wymienione w tym oświadczeniu wymogi i może przyjechać do szkoły. Uczniowie pełnoletni podpiszą swoje oświadczenia przy wejściu do internatu – w tym przypadku proszeni są tylko o zapoznanie się z treścią OŚWIADCZENIA UCZNIA PEŁNOLETNIEGO i zweryfikowanie swojego stanu zdrowia oraz bieżącej sytuacji rodzinnej, warunkujących powrót do szkoły.

Jeżeli zachodzą przesłanki uniemożliwiające przyjazd Ucznia, wymienione w oświadczeniu i zasadach przebywania w szkole i internacie, prosimy o nieprzysyłanie dziecka oraz jak najszybszy kontakt telefoniczny lub mailowy z wychowawcą oddziału.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

generuj pdf
go-up
Kontakt

Ogólnokształcące Liceum Lotnicze
2 Pułku Kraków 5
08-521 Dęblin
tel. 261519701
fax. 261519702
oll@onet.pl

    
  • BIP